Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel.

Een duidelijk financieel overzicht. Wie vindt dat niet belangrijk? Maar niet iedereen heeft altijd de mogelijkheden om genoeg tijd en aandacht aan de financiën te besteden. Misschien heeft u door stress en zorgen geen idee meer hoe uw financiën ervoor staan, en zit u in de schulden. Of u maakt zich zorgen om het financiële overzicht van een familielid dat niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Uw dementerende moeder, een neef die alcoholverslaafd is, of uw zoon die wordt behandeld voor psychische problemen. Het kan dan een geruststelling zijn wanneer een deskundig en betrouwbaar persoon de financiën overneemt.

Een helpende hand

BFS Bewindvoering biedt u in dergelijke omstandigheden een helpende hand. Om de financiën weer op orde te krijgen, neemt een bewindvoerder van BFS Bewindvoering de verantwoordelijkheid op zich. Onze experts streven ernaar (verdere) financiële problemen te voorkomen. Want het beheren van geld vergt veel kennis en kunde. Dankzij de hulp van een deskundige medewerker met een financiële én hulpverlenende achtergrond, weet u dat de financiën van u of uw familielid in veilige handen zijn.

Geldzorgen

Geldzorgen kunnen vervelende gevolgen met zich meebrengen. Stress, ziekteverzuim, minder goed functioneren. Iedereen houdt het liefst de controle in eigen handen. Bovendien zijn geldzorgen een gevoelig punt. Wij doen ons uiterste best om u bij te staan. Verkwisting en problematische schulden zijn ook redenen om onder beschermingsbewind gesteld te worden. We spreken van problematische schulden wanneer er meer dan zes schuldeisers zijn of als er sprake is van een onoplosbare schuldensituatie. Een schuld die niet in drie jaar geheel afgelost kan worden, noemen we een onoplosbare schuldensituatie. Beschermingsbewind is bedoeld om u te beschermen. De bewindvoerder die – op verzoek van de cliënt – door de kantonrechter wordt toegewezen, beheert uw inkomsten en zorgt voor een tijdige betaling van de uitgaven. Daarnaast regelt de bewindvoerder, indien van toepassing, uw schulden en uw bewindvoerder verkleint de kans op nieuwe schulden. De voorwaarde voor beschermingsbewind is dat u minimaal 18 jaar bent.

Beschermingsbewind

Wij helpen u door u onder beschermingsbewind te stellen. Beschermingsbewind is speciaal bedoeld voor mensen die door omstandigheden, zoals een psychische of lichamelijke beperking, niet (meer) in staat zijn om zelf de financiën te regelen. Wat kan een bewindvoerder van BFS Bewindvoering precies voor u of uw familielid betekenen? Wij zetten de werkzaamheden, indien van toepassing, voor u op een rijtje:

 • Een persoonlijk gesprek bij u thuis om de situatie te bespreken.
 • Opstellen van een plan van aanpak en een budgetplan.
 • Opstellen van een boedelbeschrijving.
 • Aanvragen van een beheerrekening.
 • Beheren van het inkomen.
 • Aanschrijven van alle vaste lasten, inkomensbronnen en schuldeisers. Het postadres zal gewijzigd worden naar het postadres van BFS Bewindvoering.
 • Behandelen van de post.
 • Verzorgen van de belastingaangiftes.
 • Aanvragen van bijzondere bijstand.
 • Aanvragen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag.
 • Aanvragen kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.
 • Ervoor zorg dragen dat u alle noodzakelijke verzekeringen heeft.
 • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
 • Aanvragen van een schuldenregeling indien er sprake is van problematische schulden.

Wat moet u zelf doen?

Voor een aanvraag voor beschermingsbewind dient altijd een verzoekschrift ingediend te worden bij de rechtbank. Dit verzoekschrift vult u samen met de toekomstige bewindvoerder in. De kanton - rechter beslist aan de hand van het verzoekschrift of beschermingsbewind nodig is. Voordat het verzoekschrift ingediend kan worden, dient u een aanvraagformulier in te vullen en diverse (papieren) documenten te ondertekenen. Wanneer er sprake is van een psychische of lichamelijke beperking, is een medische verklaring van de huisarts of specialist nodig. De huisarts of specialist geeft daarin aan dat beschermingsbewind nodig is.

In de meeste gevallen dient een akkoordverklaring van familieleden in de eerste en tweede graad getekend te worden. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het contact met de familie verbroken is.