Datalek melden

Datalek melden

Meld­plicht da­ta­lek­ken per 1-1-2016

Met ingang van 1-1-2016 schrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) de meldplicht datalekken voor.

Uw bedrijf verwerkt persoonsgegevens in opdracht van BFS Bewindvoering. Als een datalek van deze persoonsgegevens plaats vindt bij uw bedrijf, of bij de eventueel door u ingeschakelde sub-bewerkers, dient u dit bij BFS Bewindvoering binnen 24 te melden uur via onderstaand formulier. Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met ons via datalek@bfsbewindvoering.nl.

Datalek melden

1. Bedrijfsgegevens

Informatie over het bedrijf waar een datalek is geconstateerd.

2. Beschrijf het incident

Beschrijf zo volledig mogelijk de oorzaak en het (mogelijke) gevolg van de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.

2000 tekens resterend

3. Contactpersoon

Zodat wij contact kunnen opnemen als wij meer informatie nodig hebben.

Heer Mevrouw

4. Wanneer is de inbreuk door u geconstateerd?

 

5. Wanneer vond de inbreuk plaats?

 

400 tekens resterend

6. Betrokkenen

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij de inbreuk.1000 tekens resterend

7. Wat is de aard van de inbreuk?

 
1000 tekens resterend

8. Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk (voor zover het BFS Bewindvoering aangaat)?

Geef een minimum en maximaal aantal aan.

9. Om welke typen persoonsgegevens gaat het bij de inbreuk?

Typen persoonsgegevens zijn: Naam-, adres- en woonplaatsgegevens | Telefoonnummers | E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie | Toegangs- of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of klantnummer) | Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer) | Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer | Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen | Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd | Bijzondere gegevens (zoals medische gegevens etc.) | Overige gegevens, namelijk (vul aan):

1000 tekens resterend

10. Waren de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier beveiligd?

 

1000 tekens resterend

11. Heeft de inbreuk (ook) betrekking op personen in andere EU-landen naast Nederland?

 

Ja Nee Niet bekend

12. Welke technische en/of organisatorische maatregelen heeft uw bedrijf getroffen?

Beschrijf welke maatregelen uw bedrijf heeft getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen.

1000 tekens resterend

13. Upload bestanden

Voeg eventueel bestanden toe die van belang kunnen zijn voor deze datalekmelding.